Kurssin sisältö:

1. Johdanto

2. Ohjelmistotyö ja ohjelmien suunnittelu

3. Tunnukset, muuttujat, tyypit, vakiot, laskutoimitukset, lauseet

4. Tietojen syöttäminen ohjelmalle

5. Valintalauseet

6. Toistolauseet

7. Taulukot

8. Metodit 1

9. Metodit 2

10. Appletit

11. Grafiikkaohjelmointi 1

12. Grafiikkaohjelmointi 2