markkinointikuvia-115.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Kevään 2018 ylioppilaskirjoitukset
pe helmi 23

Twitter



ÄIDINKIELI - pakolliset kurssit

ÄI 1: Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Syvennetään perusvalmiuksia ja opiskelussa tarvittavia tietoja ja taitoja.

Arviointi: Numeroarvostelu.

ÄI 2: Tekstin rakenteita ja merkityksiä

Harjaannutaan tekstien erittelyyn ja tulkintaan, oman tekstin rakentaminen.

Arviointi: Numeroarvostelu.

ÄI 3: Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Perehdytään kirjallisuuden eri lajeihin ja tulkintaan. Oikeakielisyyttä.

Arviointi: Numeroarvostelu.

ÄI 4: Tekstit ja vaikuttaminen

Tutustutaan vaikuttaviin teksteihin, mediaan ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Arviointi: Numeroarvostelu.

ÄI 5: Teksti, tyyli ja konteksti

Tutustutaan länsimaisen kulttuurin aikakausiin ja kirjallisuuden suuntauksiin.

Arviointi: Numeroarvostelu.

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti

Perehdytään suomalaiseen kirjallisuuteen ja omaan kansalliseen pohjaan, suomen kielen kehitys ja merkitys. Oikeakielisyyttä

Arviointi: Numeroarvostelu.

ÄIDINKIELI - syventävät kurssit

ÄI 7: Puheviestinnän taitojen syventäminen

Tutustutaan suomalaiseen puhekulttuuriin ja harjoitellaan erityyppisiä suullisia viestintätilanteita.

Arviointi: Numeroarvostelu

ÄI 8: Tekstitaitojen syventäminen

Kurssi valmentaa ylioppilaskirjoitusten tekstitaidon kokeeseen. Oikeakielisyyttä

Arviointi: Numeroarvostelu

ÄI 9: Kirjoittaminen ja nykykulttuuri

Harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten esseetaidon kokeeseen. Kehitetään kriittistä ja

kulttuurista lukutaitoa. Oikeakielisyyttä.

Arviointi: Numeroarvostelu

ÄIDINKIELI - koulukohtaiset kurssit

AI K: Kirjallisuuskurssi

Kirja on taskussa kannettava puutarha. Keskitytään valittuihin lajeihin ja teemoihin kirjallisuudessa.

Arviointi: Numeroarvostelu/suoritusmerkintä

AI O: Kirjoituskurssi - kirjoita itsesi näkyväksi

Hyvän kielen oppiminen, luovia monipuolisia tekstejä.

Arviointi: Numeroarvostelu/suoritusmerkintä