markkinointikuvia-115.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

TwitterITALIA B3-KIELI - syventävät kurssit

IAB3 1: Hyvää päivää, hauska tutustua

Opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen,

hyvästely ja esittäytyminen ja opitaan selviytymään arkielämän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestin

Arviointi: Numeroarvostelu

IAB3 2: Näin asiat hoituvat

Kurssin aihepiireinä ovat ihmissuhteet ja jokapäiväiset kielenkäyttötilanteet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

Arviointi: Numeroarvostelu

IAB3 3: Vapaa-aika ja harrastukset

Aihepiirinä on nuorten jokapäiväinen elämä. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.

Arviointi: Numeroarvostelu

IAB3 4: Meillä ja muualla

Aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia ja nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa ja harjoitellaan kirjoittamistaitoa viestinnällisten tehtävien avulla.

Arviointi: Numeroarvostelu

IAB3 5: Ennen ja nyt

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa sekä harjoitellaan kirjoittamistaitoa viestinnällisten tehtävien avulla.

Arviointi: Numeroarvostelu

IAB3 6: Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Aihepiirinä ovat koulu, myöhempi opiskelu, työelämä ja tulevaisuudensuunnitelmat. Opitaan kuvailemaan omia toiveita ja suunnitelmia.

Arviointi: Numeroarvostelu

IAB3 7: Kulttuuri

Tutustutaan kohdekulttuuriin esimerkiksi kuvataiteeseen, kirjallisuuteen, musiikkiin ja elokuvaan. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.

Arviointi: Numeroarvostelu

IAB3 8: Yhteinen maapallomme

Lähtökohtana oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.

Arviointi: Numeroarvostelu