markkinointikuvat-007.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Kevään 2018 ylioppilaskirjoitukset
pe helmi 23

TwitterBIOLOGIA - pakolliset kurssit

BI 1: Eliömaailma

Tavoite: Perehdytään elämän tunnusmerkkeihin, evoluution mekanismeihin ja jatkuvuuteen. Jäsennetään eliökunnan järjestelmää sekä ymmärretään ekosysteemin keskeiset toimintaperiaatteet.

Sisältö: biologia tieteenä, luonnon monimuotoisuus, evoluutio, ekosysteemi.

Arviointi: Numeroarvostelu.

BI 2: Solu ja perinnöllisyys

Tavoite: Perehdytään solun rakenteeseen sekä geenien toimintaan ja perinnöllisyyden perusmekanismeihin

Sisältö: solututkimus, solun rakenne ja toiminta, genetiikka.

Arviointi: Numeroarvostelu.

BIOLOGIA - syventävät kurssit

BI 3: Ympäristöekologia

Tavoite: Perehdytään ympäristöbiologian peruskysymyksiin sekä ekologisiin tutkimusmenetelmiin, joilla ympäristön tilaa voidaan selvittää..

Sisältö: ekologinen tutkimus, biodiversiteetti, ympäristöongelmat, kestävä tulevaisuus.

Arviointi: Numeroarvostelu.

BI 4: Ihmisen biologia

Tavoite: Perehdytään ihmisen rakenteeseen ja fysiologiaan.

Sisältö: lisääntyminen ja yksilönkehitys, säätelyjärjestelmät.

Arviointi: Numeroarvostelu.

BI 5: Bioteknologia

Tavoite: Perehdytään aiheisiin, jotka edustavat nopeasti kehittyviä, moderneja biologian aloja

Sisältö: solubiologia, mikrobien rakenne ja toiminta, biotekniikka, ihmisen perimä, geenitekniikan mahdollisuudet ja riskit.

Arviointi: Numero.

BIOLOGIA - Koulukohtaiset kurssit

BI L: Lajintuntemus

Tavoite: Hankitaan lajintuntemustaito ja opitaan kotiseudun

yleisimmät lajit sekä ymmärretään ihmisen asema eliökunnassa.

Sisältö: Retkeilyä luonnossa ja lajien tunnistamista

Arviointi: Numero/suoritusmerkintä.

BI V: Valmennus

Tavoite: Kurssi antaa valmiuksia yo-kirjoitusten reaalikokeeseen sekä

biologiaa soveltavien jatko-opintojen pääsykuulusteluihin.

Arviointi: Numero/suoritusmerkintä.