4.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Kevään 2018 ylioppilaskirjoitukset
pe helmi 23

TwitterMAANTIEDE - pakolliset kurssit

GE 1: Sininen planeetta

Tavoite: Perehdytään luonnon järjestelmien rakenteisiin ja toimintoihin sekä niissä ilmeneviin muutoksiin.

Sisältö: Maapallo universumissa, ilmakehä, vesikehä, kivikehä, eliökehä, muuttuva maapallo.

Arviointi: Numeroarvostelu.

GE 2: Yhteinen maailma

Tavoite: Perehdytään luonnon ja ihmisen vuorovaikutukseen ja siitä aiheutuviin muutosilmiöihin maapallolla.

Sisältö: kulttuurimaantieteen olemus, väestö, luonnonvarat, ravinnontuotanto, teollisuus ja palvelut, aluesuunnittelu, globalisaatio.

Arviointi: Numeroarvostelu.

MAANTIEDE - syventävät kurssit

GE 3: Riskien maailma

Tavoite: Perehdytään maapallolla esiintyviin alueellisiin riskeihin sekä mahdollisuuksiin ennakoida ja ratkaista syntyviä ongelmia

Sisältö: hasardimaantiede, universaalit uhat, ympäristöuhat, kestävä kehitys ja maapallon tulevaisuus.

Arviointi: Numeroarvostelu.

GE 4: Aluetutkimus

Tavoite: Tutkitaan jotakin aluetta (esim. valtio, kunta...) toimivana kokonaisuutena maantieteen menetelmin

Sisältö: Tutustutaan verkkopohjaisiin paikkatietojärjestelmiin ja GPS-navigointilaitteeseen. Monipuolista tiedonhakua, aluekuvauksen suoritus

Arviointi: Numeroarvostelu.

MAANTIEDE - koulukohtaiset kurssit

GE K: Kartografia ja kertaus

Tavoite: Karttojen ja kartogrammien lukutaito ja tulkinta. Kerrataan maantieteen kurssien keskeisiä asioita ainereaalin kannalta.

Sisältö: Sisältönä karttatyypit, kartogrammien laadinta. Maantieteen ainereaaliin valmennusta.

Arviointi: Numero/ suoritusmerkintä.