IMG_1181.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia


Pakollinen kurssi 1. Kemiaa kaikkialla (KE1)

Keskeiset sisällöt: 

- kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä 

- atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään 

- alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia 

- aineiden ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, kemiallisten sidosten ja poolisuuden avulla 

- kysymykset tiedonhankinnan lähtökohtana

- turvallinen työskentely, aineen erotusmenetelmät, aineiden ominaisuuksien tutkiminen, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit

 

  2. Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (KE2)

Keskeiset sisällöt:

- kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta 

- orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden       mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla

-  avaruusrakenne ja isomeria

- orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla

- ainemäärä ja pitoisuus ? työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus

- aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia

3. Reaktiot ja energia (KE3)

Keskeiset sisällöt:

- kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta

- kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen

- epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia

- aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen laskennallinen käsittely  energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki

- kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö

- reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen 

 

4. Materiaalit ja teknologia (KE4) 

Keskeiset sisällöt:

- kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa-

- metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari

- atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä

- hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot

- sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi 

- kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen

- tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu

- yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa

 

5. Reaktiot ja tasapaino (KE5) 

Keskeiset sisällöt:

- kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa

- kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä

- homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan vaikuttaminen

- happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset

- tasapainoon liittyvät graafiset esitykset

- homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen käsittely

- tutkimustulosten ja -prosessin arviointi

 

Koulukohtainen soveltava kurssi:

V: Valmennus

Kerrataan ja harjoitellaan yo-kirjoituksia varten. Suoritusmerkintä.