4.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

TwitterUSKONTO - pakolliset kurssit

UE 1: Uskonnon luonne ja merkitys

Uskonto ilmiönä ja uskonnon tutkimus. Raamattu, sen tutkimus ja tulkinta. Raamatun keskeisiä kirjoja ja henkilöitä.

Arviointi: Numeroarvostelu

UE 2: Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta

Kristillisen kirkon historia sen synnystä nykyaikaan.

Arviointi: Numeroarvostelu

UE 3: Ihmisen elämä ja etiikka

Kristillinen etiikka ja etiikan teoriat. Keskeisiä yksilön ja yhteisön eettisiä kysymyksiä.

Arviointi: Numeroarvostelu

USKONTO - syventävät kurssit

UE 4: Uskontojen maailmat

Keskeiset asiat hindulaisuudesta, buddhalaisuudesta, Kiinan ja Japanin uskonnoista sekä juutalaisuudesta ja islamista.

Arviointi: Numeroarvostelu

UE 5: Mihin suomalainen uskoo

Suomen kirkkohistorian yleislinjat. Uskonnolliset liikkeet nyky-Suomessa.

Arviointi: Numeroarvostelu