markkinointikuvia-085.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Kevään 2018 ylioppilaskirjoitukset
pe helmi 23

TwitterHISTORIA - pakolliset kurssit

HI 1: Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (1. vsk. opiskelijoille)

Ihmisen, ympäristön ja kulttuurin vuorovaikutuksen ymmärtäminen. Keräily- ja pyyntikulttuuri, maanviljelyskulttuuri, kaupunkikulttuurin synty, antiikin yhteiskunta, keskiajan yhteiskunta, teollinen yhteiskunta.

Arviointi: Numeroarvostelu

HI 2: Eurooppalainen ihminen (1. vsk. opiskelijoille)

Eurooppalaisen kulttuurin perusteiden tunteminen. Antiikin, keskiajan, renessanssin, valistuksen ja uuden ajan ihmisen tutkiminen.

Arviointi: Numeroarvostelu

HI 3: Kansainväliset suhteet (2. vsk. opiskelijoille)

1900-l. kansainvälisen politiikan tapahtumien monipuolinen ymmärtäminen. 1800- ja 1900-l. maailmanpolitiikan keskeiset tapahtumat.

Arviointi: Numeroarvostelu

HI 4: Suomen historian käännekohtia (2. vsk. opiskelijoille)

Suomen nykyhistorian keskeisten tapahtumien tunteminen. Keskeiset käännekohdat: itsenäistyminen, kansalaissota, talvi- ja jatkosota, Suomen ulkopolitiikan muutokset.

Arviointi: Numeroarvostelu

HISTORIA - syventävät kurssit

HI 5: Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (kaikille avoin)

Tarkastellaan maamme historiallisia kehityslinjoja ja yhteyksiä Itämeren alueeseen. Esihistoria ja tulkinnat suomalaisten ja saamelaisten alkuperästä, asutus, elinehdot, uskonnot, uskomukset sekä ulkoiset yhteydet. Suomen liittyminen länsieurooppalaiseen kulttuuriyhteisöön keskiajalla, uuden ajan uudet tuulet, suurvaltakausi ja vapauden ja hyödyn aika.

Arviointi: Numeroarvostelu

HI 6: Kulttuurien kohtaaminen (kaikille avoin)

Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuurien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikutusta.Tarkastelun kohteena ovat Amerikan alkuperäiskulttuurit ja Kiinan kulttuuri. Lisäksi muita mahdollisia ovat: Afrikka, arktiset kulttuurit, Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit, Intia, islamin maailma ja Japani.

Arviointi: Numeroarvostelu

HISTORIA - koulukohtaiset kurssit

HI V: Historian valmennuskurssi (HI 7)

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskirjoitusten historian ainereaalikokeeseen. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa erityyppiset yo-tehtävät, ymmärtää laaja-alaisen essee-vastaamisen periaatteet, harjoittelee yo-kokeisiin vastaamista, ymmärtää historian ajanjaksot.

Arviointi: Suoritusmerkintä

HI A: Arkeologia (HI 8) (2-3. vsk. opiskelijoille)

Arkeologiaan ja sen tutkimusmenetelmiin tutustuminen laaja-alaisesti. Kurssi suoritetaan viikon mittaisena matkana Oulun lähistöllä sijaitsevaan kivikautiseen kierikkikeskukseen, jossa Oulun yliopiston arkeologian laitoksen opastuksella suoritetaan kaivauksia. Tutustutaan kokeelliseen arkeologiaan ja maastontuntemukseen. Kurssilla täytyy varautua pieneen omavastuuosuu­teen. Lisätietoja http://www.iiseutu.fi/yli-ii/kierikki

Arviointi: Suoritusmerkintä