markkinointikuvat-190.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

TwitterYHTEISKUNTAOPPI - pakolliset kurssit

YH 1: Yhteiskuntatieto (2 vsk. opiskelijoille)

Suomalaisen yhteiskunnan kehitys, Suomen väestörakenne , hyvinvointivaltion rakentuminen ja hyvinvointivaltion mahdollisuudet. Sisältönä valta käsitteenä ja vallankäytön muodot sekä poliittiset järjestelmät ; vaikuttaminen : demokratia ja kansalaisyhteiskunta, globaali vaikuttaminen sekä vaikuttamisen haasteet; oikeusvaltio ja turvallisuusjärjestelmät: perusoikeudet, tuomio- ja järjestysvalta, turvallisuuspolitiikka sekä vaihtuvat uhkakuvat; sosiaalipolitiikan tarkoitus, tehtävä ja muodot.

Arviointi: Numeroarvostelu

YH 2: Taloustieto (2 – 3 vsk. opiskelijoille)

Tutustutaan kansantalouden keskeisiin perusteisiin, käsitteisiin ja teorioihin ja Suomen ja kansainvälisen talouselämän nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin. Saadaan taitoja tehdä jokapäiväisiä taloudellisia päätöksiä ja opitaan tarkastelemaan taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta. Selvitetään työnteon ja yrittäjyyden merkityksiä kansantaloudelle. Sisältönä suomalaisten elinkeinot, taloudellinen toiminta ja yritykset, talouselämän vaihtelut ja häiriöt, rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat, julkinen talous ja talouspolitiikka, Suomi kansainvälisessä kaupassa ja Suomen talouden tulevaisuudennäkymät.

Arviointi: Numeroarvostelu

YHTEISKUNTAOPPI - syventävät kurssit

YH 3: Kansalaisen lakitieto (2-3 vsk. opiskelijoille)

Kurssin avulla pyritään valottamaan sellaisia oikeudellisia kysymyksiä, jotka ovat oppilaille ajankohtaisia ja joiden eteen hän kansalaisena todennäköisesti joutuu. Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimet itse.

Arviointi: Numeroarvostelu

YH 4: Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (2-3 vsk. opiskelijoille)

Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään keskusteluun. Kurssilla saa monipuolista ja syventävää tietoa Euroopan unionista ja sen toiminnasta. Opitaan toimimaan Euroopan unionin kansalaisena ja tuntemaan Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja haittoja, mahdollisuuksia ja uhkia. Opitaan hankkimaan Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa, ymmärretään Euroopan yhdentymisen vaikutus oman elämän ja Suomen poliittisen järjestelmän kannalta, mm. matkustaminen, opiskelu ja työskentely Euroopassa.

Arviointi: Numeroarvostelu