3.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

TwitterILMAISUTAITO - soveltavat kurssit

IL I: Iloa ja uskallusta ilmaisusta

Ilmaisutaidon ja draaman menetelmin kehitämme itseilmaisua, kuuntelemista, vuorovaikutustaitoja, esiintymisen taitoja sekä uutta näkökulmaa vuorovaikutustaitoihin. Teemme erilaisia harjoituksia (mm. improvisaatio- ja rentoutus harjoituksia) ja tuotoksina voi syntyä pienimuotoisia esityksiä: katuteatteria, kuunnelmia ym. Ryhmä itse määrittelee hyvin pitkälle kurssin etenemisen. Edellyttää aktiivista osallistumista. Kurssiin liittyy matka.

Arviointi: Suoritusmerkintä. Itsearviointi.