IMG_6441.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia


Pakolliset kurssit

 

1. Kuvat ja kulttuurit (KU1)

 

                      Keskeiset sisällöt

·         omat kuvat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina

·         vaikuttaminen omissa ja muiden kuvissa, taiteessa, mediassa ja muissa ympäristöissä

·         erilaiset käsitykset taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista

·         kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot

·         kuvalliset, sanalliset ja muut kuvatulkinnan keinot

·         taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaiset ilmiöt

 

 

2. Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU2)

 

Keskeiset sisällöt 

·         ympäristön kuvakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina

·         luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, tuotteistaminen, palvelut, mediaympäristöt ja virtuaalimaailmat kuvallisen tuottamisen lähtökohtana

·         ympäristön suunnittelun ja muotoilun käsitteistö ja kuvastot

·         ympäristön kuvakulttuurien tulkinnan keinot

·         luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaiset ilmiöt

Valtakunnalliset syventävät kurssit

 

3. Osallisena mediassa (KU3)

 

Keskeiset sisällöt

·         mediakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina

·         median sisällöt, tuotteet, palvelut, ilmiöt ja ympäristöt kuvallisen tuottamisen lähtökohtana

·         median käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot

·         mediaesitysten tulkinnan keinot

·         median ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset

 

4. Taiteen monet maailmat (KU4)

 Keskeiset sisällöt

·         taiteen maailmat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina

·         eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotettu kuvataide

·         kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot

·         kuvalliset, sanalliset ja muut taiteen tulkinnan keinot

·         taiteen ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset

 

KUVATAIDE - koulukohtaiset kurssit

KU M: Piirustus ja maalaus

Kurssilla syvennetään tietämystä eri piirtämis- ja maalausvälineistä sekä erilaisista tekniikoista. Tehdään erilaisia piirtämis- ja maalausharjoituksia erilaisilla välineillä ja materiaaleilla. Tutustutaan piirtämisen ja maalauksen ilmaisukeinoihin.

Arviointi: Suoritusmerkintä

KU E: Elokuva

Kurssilla perehdytään videokameran käyttöön ja videon editointiin sekä elokuvan ilmaisukeinoihin. Kurssilla harjoitellaan myös analysoimaan liikkuvaa kuvaa ja toteutetaan oma esityskelpoinen videoelokuva.

Arviointi: Suoritusmerkintä

KU D: Kuvataiteen lukiodiplomikurssi/lopputyökurssi

Opiskelija suorittaa kuvataiteen lukiodiplomin tai kuvataiteen lopputyön kurssilla. Kurssi on ylioppilaskirjoituksia vastaava päättökoe, joka suoritetaan Opetushallituksen laatimien ohjeiden ja tehtävien perusteella

Arviointi: Suoritusmerkintä