markkinointikuvia-085.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Kevään 2018 ylioppilaskirjoitukset
pe helmi 23

TwitterMUSIIKKI - pakolliset kurssit

MU 1: Musiikki ja minä

Kurssin tavoitteena on musiikillisten perustietojen ja -taitojen omaksuminen sekä musiikillisen yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen oppiminen. Kurssilla tutustutaan bändisoitinten (basso, kitara ja rummut) alkeisiin sekä perehdytään äänenmuodostukseen. Opetuksen pääpaino on aktiivisella musisoinnilla sekä musiikillisten perustietojen omaksumisella.

Arviointi: Numeroarvostelu

MU 2: Moniääninen Suomi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiä. Kurssilla jatketaan edelleen monipuolista musisointia ja bändisoitinten soittoa. Sisällöltään kurssi on yleissivistävä ja sisältää katsauksen taidemusiikin historiaan.

Arviointi: Numeroarvostelu

MUSIIKKI - syventävät kurssit

MU 3: Ovet auki musiikille

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Oppisisältöinä voivat olla esim. eri maiden kansanmusiikki, jazzin kehitysvaiheet tai maailmanmusiikki. Kurssilla musisoidaan aiheeseen sopivia musiikkikappaleita.

Arviointi: Numeroarvostelu

MU 4: Musiikki viestii ja vaikuttaa

Kurssilla tutustutaan musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia.

Arviointi: Numeroarvostelu

MU 5: Musiikkiprojekti

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillinen kokonaisuus. Kyseessä voi olla pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai taiteidenvälinen projekti. Kurssi sopii erityisesti musiikin diplomin tekijöille, jotka voivat liittää kurssin tuotoksen osaksi diplomityötään.

Arviointi: Numeroarvostelu

MUSIIKKI - koulukohtaiset kurssit

MU E: Esittävän musiikin kurssi

Kurssin tavoitteena on toimia "musiikkipankkina", josta oppilaita voidaan pyytää esiintymään koulun sekä koulun ulkopuolisiin tilaisuuksiin. Kurssille voi osallistua soolo- tai yhtyesoittajana, säestäjänä tai kuorolaisena. Kurssisuoritus kerätään osallistumalla harjoituksiin ja esityksiin. Kurssia voi kartuttaa koko lukioajan ja sitä voi kerätä myös osallistumalla Tuulimyllyn Puhaltajiin.

Arviointi: Suoritusmerkintä

MU B: Bändisoitto

Kurssilla jatketaan bändisoitinten soittoa ja muodostetaan erilaisia kokoonpanoja. Kurssille voi osallistua myös orkesterisoittimella. Tavoitteena on yhteissoiton kehittyminen ja kappaleiden valmistaminen esityskuntoon. Bändikurssilaiset voivat huolehtia esim. koulun juhlien musiikista tai järjestää oma konsertin.

Arviointi: Suoritusmerkintä

MU D: Musiikin diplomi

Musiikin diplomi edellyttää neljän musiikin kurssin suorittamista. Diplomityön tarkoitus on antaa laajempi näyttö oppilaan musiikillisesta harrastuneisuudesta. Diplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin. Opiskelija suorittaa diplomin kokoamalla näytesalkun. Näytesalkku voi olla kokoelma lukioaikaista töistä tai yksittäisestä projektista.

Arviointi: Suoritusmerkintä