4.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Kevään 2018 ylioppilaskirjoitukset
pe helmi 23

TwitterLIIKUNTA - pakolliset kurssit

LT/LP 1: Taitoa ja kuntoa

Monipuolista peruskoulussa opittujen liikuntataitojen / -tietojen syventämistä vuodenaikojen mukaan eri lajeissa. Tavoitteena löytää oma henkilökohtainen liikuntamuoto ja aktivoitua harrastamaan terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa.

Arviointi: Numero/ suoritusmerkintä. Opiskelija voi pyytää päästötodistukseen suoritusmerkinnän

LT/LP 2: Liikuntaa yhdessä ja erikseen

Monipuolista peruskoulussa opittujen liikuntataitojen / -tietojen syventämistä vuodenaikojen mukaan eri lajeissa. Tavoitteena löytää oma henkilökohtainen liikuntamuoto ja aktivoitua harrastamaan terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa.

Arviointi: Numero/ suoritusmerkintä. Opiskelija voi pyytää päästötodistukseen suoritusmerkinnän

LIIKUNTA - syventävät kurssit

LT/LP 3: Virkisty liikunnasta

Tavoitteena on yhden tai useamman elämyksellisen ja virkistävän liikuntamuodon avulla lisätä opiskeluvireyttä ja jaksamista koulussa. Pyritään tutustumaan myös joihinkin perinteisestä koululiikunnasta poikkeaviin lajeihin. Opettajan kanssa yhdessä tarkennetaan kurssin sisältö.

Arviointi: Numero/ suoritusmerkintä. Opiskelija voi pyytää päästötodistukseen suoritusmerkinnän

LT/LP 4: Yhdessä liikkuen

Painotetaan opiskelijoiden yhteisiä liikuntamieltymyksiä ja – harrastuksia. Sisältönä mm. joukkue- ja mailapelit, joissa keskeistä opiskelijoiden yhteistoiminta.

Arviointi: Numero/ suoritusmerkintä. Opiskelija voi pyytää päästötodistukseen suoritusmerkinnän

LT/LP 5: Kuntoliikunta

Pyritään yksilöllisten liikuntasuunnitelmien avulla oman kunnon kohottamiseen ja säännöllisen liikunnanharrastamisen tehostamiseen ja sen terveyttä edistävien vaikutusten oivaltamiseen. Opettajan kanssa yhdessä tarkennetaan kurssin sisältöä. Kurssi on suunnattu abi-vuoden virkistäytymiselle ja rentoutumiselle.

Arviointi: Numero/ suoritusmerkintä. Opiskelija voi pyytää päästötodistukseen suoritusmerkinnän

LIIKUNTA - koulukohtaiset kurssit

LT/LP T: Tanssikurssi

Kurssin tavoitteena on musiikkiliikunnan keinoin kehittää rytmitajua ja koordinaatiokykyä sekä edistää sosiaalista käyttäytymistä ja itseluottamusta. Pääsisältönä on oppia tanssimaan monipuolisesti vanhoja tansseja. Lisäksi tutustutaan muihinkin tanssimuotoihin.

Arviointi: Suoritusmerkintä

LT/LP L: Luontoliikunta

Kurssin avulla pyritään uusien elämyksien tarjoamiseen ja retkeilytaitojen / -tietojen kehittämiseen luonnossa liikkuen. Retkeily tapahtuu esim. vaeltaen, meloen ja pyöräillen. Toteutus tapahtuu pääasiassa viikonloppuina.

Arviointi: Suoritusmerkintä

LT/LP D: Liikunnan lukiodiplomi

Kurssin tavoitteena on liikunnan diplomi eli liikunnan kypsyysnäyte.

Työskentely on pääosin itsenäistä. Diplomi koostuu liikuntakykyisyyden arvioinnista, oman lajin erityisosaamisesta ja siihen liittyvästä tutkielmasta. näyttö harrastuneisuudesta tehdään Port-folio muotoon. Diplomin edellytyksenä on viiden (5) liikunnan kurssin suorittaminen.

Arviointi: Suoritusmerkintä