IMG_0619.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia


Terveystieto              

                                      

Pakollinen kurssi

 1. Terveyden perusteet (TE1)

Keskeiset sisällöt:

·         fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- ja työkyky: terveyttä edistävä liikunta ja ravinto, painonhallinta, uni ja lepo, seksuaaliterveys, opiskeluhyvinvointi 

·         omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet sekä hätäensiapu 

·         riippuvuuden eri muodot, tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja nettiriippuvuus

·         kansantaudit ja keskeiset tartuntataudit

·         terveyttä, terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä, teorioita ja malleja

                 

   Valtakunnalliset syventävät kurssit

 2. Ihminen, ympäristö ja terveys (TE2) 

Keskeiset sisällöt   

·         perimän, luonnonympäristöjen ja rakennetun ympäristön sekä psykososiaalisen ympäristön ja yhteisöjen terveysvaikutukset

·         terveys ja elämänkulku, kuolema osana elämänkulkua

·         ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki

·         seksuaalisuus ja seksuaalioikeudet sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys

·         mielenterveyttä suojaavat ja kuormittavat tekijät

·         erilaiset kriisit ja niiden kohtaaminen

·         työhyvinvointi ja ergonomia

·         turvallisuus ja väkivallan ehkäisy

·         media- ja kulttuuriympäristön ja terveysviestinnän merkitys ja kriittinen tulkinta

 3. Terveyttä tutkimassa (TE3)

Keskeiset sisällöt               

·         yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, tieteellisen tutkimuksen, terveyskäsitysten ja teknologian kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen

·         terveys- ja sosiaalipalvelujen kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen sekä keskeiset terveys- ja sosiaalipalvelujen toimijat

·         terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa ja maailmalla, terveyserojen kaventaminen

·         terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen

·         keskeiset terveyteen ja sairauteen liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset, potilaan oikeudet

·         globaalit terveyskysymykset ja niihin vaikuttaminen