markkinointikuvia-085.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

TwitterTERVEYSTIETO - pakolliset kurssit

TE 1: Terveyden perusteet

Käsitellään fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä: mm. ravitsemus, liikunta, päihteet, mielenterveys, kansantaudit, tartuntataudit, seksuaaliterveys. Tavoitteena, että oppilas osaa hankkia, käyttää, arvioida ja soveltaa terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa omassa elämässään.

Arviointi: Numero/suoritusmerkintä.

Opiskelija voi pyytää päästötodistukseen suoritusmerkinnän.

TERVEYSTIETO - syventävät kurssit

TE 2: Nuoret, terveys ja arkielämä

Opitaan pohtimaan terveyteen ja sairauteen liittyviä arvoja ja perustelemaan valintojaan terveyden näkökulmasta kurssilla syvennetään pakollisen kurssin sisältöjä nuoren arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen keinojen osalta.

Työskentelyssä korostuvat arvopohdinta ja sosiaalisten taitojen harjoittelu oppilaiden tekemien esitysten ja keskustelujen pohjalta.

Arviointi: Numeroarvostelu

TE 3: Terveys ja tutkimus

Kurssilla perehdytään terveyden ja sairauden tutkimiseen. Käsitellään myös terveydenhuollossa toteutettavia tavallisimpia tutkimuksia, niiden tulosten tulkintaa ja johtopäätöksiä. Työskentelyssä korostuvat toiminnallisuus ja tutkiva oppiminen.

Arviointi: Numeroarvostelu