markkinointikuvia-115.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Kevään 2018 ylioppilaskirjoitukset
pe helmi 23

TwitterRUOTSI - B1-KIELI - pakolliset kurssit

RUB 1: Aktiv ungdom (1. vsk:n opiskelijoille)

Kerrata aiemmin opittuja taitoja, totuttaa lukio-opiskelun erilaisiin opiskelumuotoihin. Sanasto- ja kielioppikertausta.Nuorten elämä, harrastukset, ystävät, vapaa-ajan viettotavat.

Arviointi: Numeroarvostelu

RUB 2: Unga röster i Norden (1. vsk:n opiskelijoille)

Motivoida, kerrata ja virittää kannanottoihin ja keskusteluun. Tutustutaan nuorten elämään, ajatuksiin, mielipiteisiin perheestä, pukeutumisesta, kavereista eri Pohjoismaissa.

Arviointi: Numeroarvostelu

RUB 3: Finland – ett nordiskt land i Europa (2. vsk:n opiskelijoille

Suomi ja kotipaikkakunta, vahvistaa omaa kulttuuri-identiteettiä, lisää erilaisten kulttuurien tuntemista ja hyväksymistä. Suomen asukkaat, luonto, historia, kulttuuri ja suomalainen osaaminen Ymmärtämistä ja tuottamista harjoitellaan, henkilöiden ja tapahtumien kuvailu.

Arviointi: Numeroarvostelu

RUB 4: Livets ansikten (2. vsk:n opiskelijoille)

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, hyvinvointi ja turvallisuus. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus. Teknologia ja yhteiskunta. Erityisesti suullista kielitaitoa vahvistetaan.

Arviointi: Numeroarvostelu

RUB 5: Tiden lider- världen förändras (2. ja 3. vsk:n opiskelijoille)

Hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä kehitys, teknologia ja yhteiskunta, viestintä ja mediaosaaminen. Korostetaan ymmärtävää lukemista ja sen strategioita. Hiotaan kirjallista ilmaisua.

Arviointi: Numeroarvostelu. Kurssi on suoritettava hyväksytysti.

RUOTSI - syventävät kurssit

RUB 6: Puhu ja ymmärrä paremmin

Harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Vankentaa jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin.

Arviointi: Numeroarvostelu

RUB 7: Kanal Världen (3. vsk:n opiskelijoille)

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, kestävä kehitys, teknologia ja yhteiskunta, viestintä ja mediaosaaminen. Kuullun- ja tekstinymmärtämisen lisääminen, suullisen tuottamisen ja kirjallisen ilmaisun vahvistaminen eurooppalaisen taitotasoasteikon mukaiseksi.

Arviointi: Numeroarvostelu

RUOTSI - koulukohtaiset kurssit

RUB 8: Kanal Norden (3. vsk:n opiskelijoille)

Pohjoismaisen kulttuurin tuntemus , kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus.Vahvistetaan toimivan peruskielitaidon valmiuksia kirjallisen ja suullisen tuottamisen osalta.

Arviointi: Numeroarvostelu

RUB K: Kielisalkkukurssi ( 2.-3. vsk:n oppilaille)

Kartuttaa taitoja erityisesti kirjallisessa tuottamisessa portfoliotyöskentelynä yhdessä sovituin tekotavoin, mukana myös ruotsin kielipassin suorittaminen. Tarkoituksena esitellä oppilaille oppikirjojen ulkopuolista, ajankohtaista ruotsinkielistä maailmaa filmein, lehtiartikkelein, TV-ohjelmien ja pohjoismaisten tapahtumien kautta.

Arviointi: Suoritusmerkintä

RUB V: YO-kirjoituksiin valmentava kurssi (abiturienteille)

Mahdollisimman hyvä valmius päättökokeeseen. Kaikkien yo-kokeiden osa-alueiden harjoittelua, sanastolaajennuksia

Arviointi: Numeroarvostelu