IMG_6444.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia


Pakolliset kurssit

1. Minä opiskelijana (OP1)

Keskeiset sisällöt

·         opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen

·         lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelu; henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja ylioppilastutkintosuunnitelma

·         jatko-opintojen pohtiminen ja ammatillinen suuntautuminen; jatko-opinto- ja urasuunnitelma

·         itsetuntemus ja sen kehittäminen

·         elämänhallintataidot

·         oman oppimisen arviointi

·         jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, sähköiset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät

·         työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen

·         lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

2. Jatko-opinnot ja työelämä (OP2)

Keskeiset sisällöt

·         jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla

·         työelämätietous, muuttuva ja monimuotoinen työelämä

·         yrittäjyys

·         työelämä- ja työnhakutaidot

·         työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen

·         jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen

·         henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen

OPINTO-OHJAUS - koulukohtaiset kurssit

OP T: Tutor

Harjoitellaan pienryhmän ohjaamista ja toisen opiskelijan kohtaamista. Kohderyhmänä on lukioon tulevien opiskelijoiden opintojen ohjaaminen ja totuttaminen talon tavoille. Pidetään työn aikana ohjauspäiväkirjaa.

Arviointi: Suoritusmerkintä