2.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Kevään 2018 ylioppilaskirjoitukset
pe helmi 23

TwitterOPINTO-OHJAUS - pakolliset kurssit

OP 1: Opinto-ohjaus

Kurssi jakautuu koko lukion ajalle. Käsitellään kaikkia opiskelijoita yhteisesti koskevia oppilaanohjauksen kysymyksiä. Kehitetään tarpeellisia valmiuksia oppilaiden opiskelun ja uransuunnittelun kannalta ja käsitellään ajankohtaisia kysymyksiä: Opiskelu luokattomassa lukiossa, ylioppilastutkinto, ainevalintojen vaikutus jatko-opintoihin, oppilasarviointi, muut ohjauspalvelut, opiskelutaitojen kehittäminen, itsetuntemus jne.

Arviointi: Suoritusmerkintä

OPINTO-OHJAUS - syventävät kurssit

OP 2: Opinto-ohjaus

Tavoitteet asetetaan kurssin alussa opon ja oppilaiden yhteistyönä. Syvennetään itsetuntemusta ja itsearviointia sekä edistetään opiskelijan aktiivisuutta jatko-opintojen ja uran suunnittelussa. Sisältönä ovat mm.: Ammatti- ja työelämätietous, muutokset työelämässä, opiskelumahdollisuudet lukion jälkeen, yrittäjyys, oma jatko-opintosuunnitelma, jatko-opiskeluun hakeutuminen, ylioppilastutkintoon valmentautuminen

Arviointi: Suoritusmerkintä

OPINTO-OHJAUS - koulukohtaiset kurssit

OP T: Tutor

Harjoitellaan pienryhmän ohjaamista ja toisen opiskelijan kohtaamista. Kohderyhmänä on lukioon tulevien opiskelijoiden opintojen ohjaaminen ja totuttaminen talon tavoille. Pidetään työn aikana ohjauspäiväkirjaa.

Arviointi: Suoritusmerkintä