1.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

TwitterMUUT KURSSIT - koulukohtaiset kurssit

V: Viestintä

Opitaan tulkitsemaan ja tuottamaan erilaisia mediaviestejä. Tutustutaan eri medioiden tapaan välittää viestejä. Tutustutaan lähialueen viestintävälineisiin. Tuotetaan radio-ohjelma, video, lehti tai kuunnelma. Tutustutaan mainontaan.

Arviointi: Suoritusmerkintä

K: Kuva soi

Kurssi on kuvataiteen ja musiikin yhteinen integraatiokurssi. Kurssilla tehdään erilaisia harjoituksia kuvien ja musiikin avulla ja pyritään saamaan kuva soimaan erilaisilla tehtävillä ja tekniikoilla. Kurssilla pyritään löytämään oma luovuus ja omat voimavarat ja toteuttamaan omaa itseään ja luovuuttaan kokonaisvaltaisesti musiikin ja kuvataiteen avulla.

Arviointi: Suoritusmerkintä