3.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Kevään 2018 ylioppilaskirjoitukset
pe helmi 23

TwitterPS 1: Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

Psykologia tieteenä.Psyykkisen toiminnan peruskäsitteitä. Oppimisen psykologian perusteet. Sosiaalipsykologian peruskäsitteitä

Arviointi: Numeroarvostelu

 

PS 2: Ihmisen psyykkinen kehitys

Yksilön kehitys eri elämänvaiheissa.Psyykkisen kehityksen eri osa-alueet ja niiden yhteys biologisiin tekijöihin.

Arviointi: Numeroarvostelu

 

PS 3: Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet

Kognitiiviset perusprosessit. Vireystila, nukkuminen ja uni. Kognitiivisen toiminnan häiriöt

Arviointi: Numeroarvostelu 

 

PS 4: Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta

Motiivit ja motivaation kehittäminen. Tunteet. Motivaation ja emootioiden perusteoriat. Motivaation ja emootioiden merkitys yksilöille, yhteiskunnalle ja kulttuurille.

Arviointi: Numeroarvostelu

 

PS 5: Persoonallisuus ja mielenterveys

Persoonallisuuspsykologian käsitteitä. Persoonallisuuden eri teoriat ja persoonallisuuden tutkiminen. Mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt. Terapiat ja mielen terveyden hoitomuodot.

Arviointi: Numeroarvostelu

 

PS S: Sosiaalipsykologia

Yksilö sosiaalisen yhteisön jäsenenä. Ryhmät ja muut yhteisöt ja niiden perusprosessit. Eri  kulttuurit ja niiden vaikutus.

Arviointi: Numeroarvostelu/suoritusmerkintä