markkinointikuvat-225.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

TwitterSAKSA-B2-KIELI - syventävät kurssit

SAB2 1: Vapaa-aika ja harrastukset (1. vsk. opiskelijoille)

Aihepiirinä on nuorten jokapäiväinen elämä.Vahvistetaan aiemmin opittuja rakenteita ja sanastoa.

Arviointi: Numeroarvostelu

SAB2 2: Meillä ja muualla (1. vsk. opiskelijoille)

Tutustutaan Suomeen ja saksankielisiin maihin, niiden ihmisiin ja kulttuuriin.

Arviointi: Numeroarvostelu

SAB2 3: Ennen ja nyt (1. vsk. opiskelijoille)

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt.

Arviointi: Numeroarvostelu

SAB2 4: Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (2. vsk. opiskelijoille)

Aihepiirinä ovat koulu, myöhempi opiskelu ja työelämä.Opitaan kuvailemaan omia toiveita ja suunnitelmia.

Arviointi: Numeroarvostelu

SAB2 5: Kulttuuri (2. vsk. opiskelijoille)

Tutustutaan saksalaiseen kulttuuriin , esimerkiksi ruokakulttuuriin, kirjallisuuteen, musiikkiin ja elokuvaan.

Arviointi: Numeroarvostelu

SAB2 6: Yhteinen maapallomme (2. vsk. opiskelijoille)

Lähtökohtana oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.

Arviointi: Numeroarvostelu

SAB2 7: Tiede ja tekniikka (3. vsk. opiskelijoille)

Lähtökohtana eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

Arviointi: Numeroarvostelu

SAB2 8: Luonto ja kestävä kehitys (3. vsk. opiskelijoille)

Aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa.Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

Arviointi: Numeroarvostelu