markkinointikuvat-225.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

TwitterRANSKA - B2-KIELI - syventävät kurssit

RAB2 1: Vapaa-aika ja harrastukset ( 1. vsk. opiskelijoille)

Aihepiirinä nuorten jokapäiväinen elämä. Vahvistetaan aiemmin opittuja rakenteita ja sanastoa.

Arviointi: Numeroarvostelu

RAB2 2: Meillä ja muualla ( 2. vsk. opiskelijoille)

Tutustutaan Suomeen ja ranskankielisiin maihin, niiden ihmisiin ja kulttuuriin.

Arviointi: Numeroarvostelu

RAB2 3: Ennen ja nyt ( 2. vsk. opiskelijoille)

Tarkastellaan elämää ennen ja nyt painottaen puheviestintää

Arviointi: Numeroarvostelu

RAB2 4: Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat ( 2.vsk. opiskelijoille)

Aihepiirinä ovat koulu, myöhempi opiskelu ja työelämä.Opitaan kuvailemaan omia toiveita ja suunnitelmia.

Arviointi: Numeroarvostelu

RAB2 5: Kulttuuri ( 3.vsk. opiskelijoille)

Tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin, esimerkiksi kuvataiteeseen, kirjallisuuteen, musiikkiin, elokuvaan.

Arviointi: Numeroarvostelu

RAB2 6: Yhteinen maapallomme ( 3. vsk. opiskelijoille)

Tutustutaan esimerkiksi oman maan ja ranskankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin.

Arviointi: Numeroarvostelu