markkinointikuvia-085.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

TwitterVENÄJÄ - B2-KIELI - syventävät kurssit

VEB2 1: Vapaa-aika ja harrastukset

Aihepiirinä on nuorten jokapäiväinen elämä.Vahvistetaan aiemmin opittuja rakenteita ja sanastoa.

Arviointi: Numeroarvostelu

VEB2 2: Meillä ja muualla

Aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Painotetaan puheen ymmärtämistä ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

Arviointi: Numeroarvostelu

VEB2 3: Ennen ja nyt

Tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

Arviointi: Numeroarvostelu

VEB2 4: Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat

Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

Arviointi: Numeroarvostelu

VEB2 5: Kulttuuri

Aihepiireinä esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva , teatteri tai urheilu.

Arviointi: Numeroarvostelu

VEB2 6: Yhteinen maapallomme

Lähtökohtana oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.

Arviointi: Numeroarvostelu

VEB2 7: Tiede ja tekniikka

Lähtökohtana eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

Arviointi: Numeroarvostelu

VEB2 8: Luonto ja kestävä kehitys

Aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

Arviointi: Numeroarvostelu

VENÄJÄ - B2-KIELI - koulukohtaiset kurssit

VC T: Turistivenäjää

Kurssi tarkoitettu niille, joille ei ole venäjää opinto-ohjelmassa. Opitaan liikkumaan turistina Venäjällä tai opastamaan venäläistä turistia kotimaassa. Kursseihin voidaan sisällyttää turistimatka Venäjälle esim. Pietariin. Sisältönä aakkoset, ääntämistä, kirjoittamista, matkailusanastoa.

Pohjana TV -kurssi Kapusta - Venäjää kaaliin videoineen, äänitteineen ja tietokonepeleineen

Arviointi: Suoritusmerkintä