IMG_6441.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia


SAKSA B3-KIELI - syventävät kurssit

SAB3 1: Hyvää päivää, hauska tutustua ( 1. vsk. opiskelijoille)

Harjoitellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä ja selviytymään arkielämän viestintätilanteista.

Arviointi: Numeroarvostelu

SAB3 2: Näin asiat hoituvat ( 1. vsk. opiskelijoille)

Kurssin aihepiireinä ovat ihmissuhteet ja jokapäiväiset kielenkäyttötilanteet.

Arviointi: Numeroarvostelu

SAB3 3: Vapaa-aika ja harrastukset ( 1. vsk. opiskelijoille)

Aihepiirinä on nuorten jokapäiväinen elämä. Vahvistetaan aiemmin opittuja rakenteita ja sanastoa.

Arviointi: Numeroarvostelu

SAB3 4: Meillä ja muualla ( 1. vsk. opiskelijoille)

Tutustutaan Suomen ja saksankielisten maihin, niiden ihmisiin ja kulttuuriin.

Arviointi: Numeroarvostelu

SAB3 5: Ennen ja nyt ( 1. vsk. opiskelijoille)

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt

Arviointi: Numeroarvostelu

SAB3 6: Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat ( 2. vsk. opiskelijoille)

Aihepiirinä ovat koulu, myöhempi opiskelu ja työelämä. Opitaan kuvailemaan omia toiveita ja suunnitelmia

Arviointi: Numeroarvostelu

SAB3 7: Kulttuuri ( 2. vsk. opiskelijoille)

Tutustutaan saksalaiseen kulttuuriin, esimerkiksi ruokakulttuuriin, kirjallisuuteen, musiikkiin ja elokuvaan.

Arviointi: Numeroarvostelu

SAB3 8: Yhteinen maapallomme ( 2. vsk. opiskelijoille)

Lähtökohtana oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.

Arviointi: Numeroarvostelu

SAB3 9: Tiede ja tekniikka ( 3. vsk. opiskelijoille)

Lähtökohtana eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

Arviointi: Numeroarvostelu

SAB3 10: Luonto ja kestävä kehitys ( 3. vsk. opiskelijoille)

Aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

Arviointi: Numeroarvostelu