markkinointikuvia-085.jpg
ots
Säkylän seudun lukio

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia

TwitterRANSKA B3-KIELI - syventävät kurssit

RAB3 1: Hyvää päivää, hauska tutustua ( 1. vsk. opiskelijoille)

Harjoitellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä ja selviytymistä arkielämän tilanteista.

Arviointi: Numeroarvostelu

RAB3 2: Näin asiat hoituvat ( 1. vsk. opiskelijoille)

Kurssin aihepiireinä ovat ihmissuhteet ja jokapäiväiset kielenkäyttötilanteet.

Arviointi: Numeroarvostelu

RAB3 3: Vapaa-aika ja harrastukset ( 1. vsk. opiskelijoille)

Aihepiirinä nuorten jokapäiväinen elämä. Vahvistetaan aiemmin opittuja rakenteita ja sanastoa.

Arviointi: Numeroarvostelu

RAB3 4: Meillä ja muualla ( 1. vsk. opiskelijoille)

Tutustutaan Suomeen ja ranskankielisiin maihin, niiden ihmisiin ja kulttuuriin.

Arviointi: Numeroarvostelu

RAB3 5: Ennen ja nyt ( 2. vsk. opiskelijoille)

Tarkastellaan elämää ennen ja nyt painottaen puheviestintää.

Arviointi: Numeroarvostelu

RAB3 6: Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat ( 2.vsk. opiskelijoille)

Aihepiirinä ovat koulu, myöhempi opiskelu ja työelämä. Opitaan kuvailemaan omia toiveita ja suunnitelmia.

Arviointi: Numeroarvostelu

RAB3 7: Kulttuuri ( 2.vsk. opiskelijoille)

Tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin, esimerkiksi kuvataiteeseen, kirjallisuuteen, musiikkiin, elokuvaan.

Arviointi: Numeroarvostelu

RAB3 8: Yhteinen maapallomme ( 3. vsk. opiskelijoille)

Tutustutaan esimerkiksi oman maan ja ranskankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin.

Arviointi: Numeroarvostelu